Expeditie VRIEND&VIJAND is een rondreizend, interactief project van Critical Mass. Het opent ogen en enthousiasmeert scholieren, docenten en de schoolleiding uit het voortgezet onderwijs en MBO om werk te maken van sociale veiligheid. Het confronteert, prikkelt, is net even anders, en zet aan tot actie. Durft jouw school de confrontatie aan?

Hé, hoe denk jij over mij? En ik over jou?
Hoe kijken we naar de mensen om ons heen?
Wat gebeurt er bij ons op school? En daarbuiten?
Ga mee op expeditie door jouw denkbeelden
En ervaar de gevolgen van jouw acties
Wat is jouw bijdrage aan een veilige school?
Doe mee met Expeditie VRIEND&VIJAND
Vijf confrontatiecontainers over jou en de ander.
> Meer info   > Tourkaart   > Open dag

Bekijk video op Youtube
5confrontatie

Confrontaties

Vijf zeecontainers zijn omgebouwd tot confrontatiecontainers waarin op speelse wijze moeilijke onderwerpen zoals discriminatie, pesten, buitensluiting, sociale invloed en conflictescalatie bespreekbaar worden gemaakt. Door games, confrontaties en gesprekken worden leerlingen en docenten zich bewust van hun denkbeelden, houding en gedrag en de consequenties hiervan. Leerlingen en docenten ontdekken hoe ze zelf kunnen bijdragen aan een veilige school.

De vijf zeecontainers vormen het hart van VRIEND&VIJAND. Ze confronteren en enthousiasmeren, geven inzicht in wat er speelt op school, en zijn het startpunt van een traject gericht op de verbetering van de sociale veiligheid.

Hoe werkt het?
Het ‘dorpje’ van vijf confrontatiecontainers komt  op het schoolplein te staan. Leerlingen en docenten krijgen apart van elkaar, in kleine groepjes een rondleiding door de verschillende containers onder begeleiding van een ervaren trainer.

Binnen de school werken we met een kernteam van docenten, schoolleiding en onderwijsondersteunend personeel dat zorgt voor de borging binnen de school.


Naast de containers, is VRIEND&VIJAND sinds september 2017 ook als serious game-variant te kiezen. Hierbij worden dezelfde onderwerpen op speelse wijze door de eigen docent of mentor bespreekbaar gemaakt. De games, confrontaties en gesprekken zijn onderdeel van een digitaal educatief spel, waarbij leerlingen op hun eigen device (telefoon, tablet of laptop) het verloop en de inhoud kunnen bepalen: wanneer gaat iets te ver? Wat doe je als iemand buitengesloten wordt? (Hoe) grijp je in bij cyberpesten?

Expeditie VRIEND&VIJAND bestaat uit:
# een expeditie door de vijf ‘confrontatiecontainers’ voor leerlingen en docenten
# een schoolscan: kwalitatief en kwantitatief onderzoek dat de sociale veiligheid in kaart brengt
# actiegerichte studiemiddagen voor docenten en schoolleiding
# de ondersteuning van het kernteam van docenten, schoolleiding en onderwijsondersteunend personeel
# aanvullend lesmateriaal om de thematiek in de klas verder te bespreken

scholen-tekst

verkl-150922-den-bosch-de-parade_DSF4238

 

Tourkaart

Voor Expeditie VRIEND&VIJAND hebben we vijf zeecontainers omgebouwd tot uitdagende ontmoetingsplekken. De volledig ingerichte ‘confrontatiecontainers’ komen te staan op het schoolplein.

Ben je nieuwsgierig naar hoe jouw school het op deze gebieden doet? Wil je onderwerpen als pesten, discriminatie en vooroordelen op een prikkelende manier bespreekbaar maken? En leerlingen, docenten en schoolleiding handvatten geven om daar iets aan te doen? Dan is Expeditie VRIEND&VIJAND iets voor bij jou op school.

Op de kaart kun je zien op welke schoolpleinen de containers hebben gestaan en waar wij nog heen gaan. Wil jij dat de containers ook bij jou op school langskomen, neem dan contact op met Anouck Wolf: anouck[at]criticalmass.nl | 030-2714956.bubble-open

scholen-foto
contact-button

Scholen

Een school is een samenleving in het klein, met eigen sociale regels en manieren van hoe mensen met elkaar omgaan. Sociale veiligheid en omgaan met diversiteit zijn dan ook belangrijke kwesties binnen een school. Toch is het niet altijd even makkelijk om met thema’s als pesten, discriminatie en vooroordelen om te gaan.

Expeditie VRIEND&VIJAND opent ogen en enthousiasmeert leerlingen, docenten en schoolleiding om werk te maken van sociale veiligheid.

Expeditie VRIEND&VIJAND is een totaalpakket voor middelbare scholen en MBO’s dat bestaat uit een expeditie door vijf ‘confrontatiecontainers’, een schoolscan, een studiemiddag voor docenten en schoolleiding en aanvullend lesmateriaal.

> De Expeditie-stappen

DOOR EXPEDITIE VRIEND&VIJAND TE BOEKEN…

  • Confronteer je leerlingen op jouw school op een prikkelende manier met hun denkbeelden en houding ten opzichte van anderen.
  • Ontdekken leerlingen hoe ze concreet een positieve bijdrage kunnen leveren aan een sociaal veilig klimaat.
  • Weten docenten en schoolleiding -onder meer door de schoolscan en studiemiddag- hoe het is gesteld met de sociale veiligheid op school en hoe ze deze kunnen verbeteren.
  • Gaan leerlingen, docenten en schoolleiding met elkaar in gesprek over moeilijke onderwerpen als pesten, discriminatie en vooroordelen, en experimenteren ze met oplossingen.
  • Stijgt de handelingsbereidheid onder leerlingen, docenten en schoolleiding om sociale veiligheid te vergroten.
  • Ondernemen leerlingen, docenten en schoolleiding concrete acties om de sociale veiligheid te vergroten.

De aanpak van VRIEND&VIJAND sluit aan bij het wetsvoorstel dat scholen vanaf 2015 verplicht een actief sociaal veiligheidsbeleid te voeren. Expeditie VRIEND&VIJAND helpt bij de aanscherping van dat beleid.

Nieuwsgierig? Neem voor meer informatie contact op met Anouck Wolf:
anouck[at]criticalmass.nl | 030-2714956.

WAAROM


hashtag-tekst
waarom_ballon

Samenleven is niet altijd makkelijk. Goed omgaan met verschillen is soms best lastig. We zijn ons vaak niet bewust van onze beelden van anderen, onze vooroordelen en de consequenties van ons gedrag. Dit geldt zeker voor jongeren. Constructief omgaan met diversiteit en conflict in de samenleving en op school is een belangrijk aspect van burgerschap. Hierover gaat Expeditie VRIEND&VIJAND.


Expeditie VRIEND&VIJAND heeft niet alleen impact op de individuele leerling, maar ook op de hele klas, het hele leerjaar en de hele school. Onze unieke manier van nabespreken en de inzichten opgedaan in de schoolscan stimuleren verdere discussie en dialoog en leiden tot hernieuwde afspraken over hoe leerlingen en docenten op constructieve wijze met elkaar omgaan. De impact van Expeditie VRIEND&VIJAND werkt hiermee door op school, ook als trainers en containers weg zijn.

VAN INZICHT TOT ACTIE


hashtag-tekst

Met een schoolscan brengen wij de sociale veiligheid op school in kaart. De schoolscan laat zien op welke punten de school het goed doet en op welke punten verbeteringen mogelijk zijn. We nemen vragenlijsten af onder leerlingen en docenten, en nemen onze ervaringen uit de containers mee.

Onze bevindingen presenteren we aan de schoolleiding en docenten van de school tijdens een studiemiddag. We vergelijken de uitkomsten met andere scholen en stellen gezamenlijk vast welke thema’s extra aandacht behoeven. Vanuit deze terugkoppeling formuleert het team gezamenlijk actiepunten en persoonlijke voornemens.


De studiemiddag biedt tijd en ruimte om met de onderwerpen die uit de scan komen aan de slag te gaan. Een tijdens het project gevormd kernteam draagt samen met de schoolleiding zorg voor de verdere uitvoering van de vervolgacties.

Ook na de rondleidingen blijft Expeditie VRIEND&VIJAND actief op school: wij bieden aanvullend lesmateriaal over de thema’s die in de containers aan bod kwamen. Zo kunnen leerlingen en docenten verder aan de slag met sociale veiligheid. Ook sturen wij lesmateriaal en containerverrassingen na. We denken graag met docenten en schoolleiding na over waar behoefte aan is, en stellen samen het programma en lesmateriaal samen.


PRAKTISCH


hashtag-tekst

Expeditie VRIEND&VIJAND biedt een schoolscan, een expeditie door vijf ‘confrontatiecontainers’, aanvullend lesmateriaal en een studiemiddag voor docenten en schoolleiding. We werken binnen de school met een kernteam van docenten, schoolleiding en onderwijsondersteunend personeel. Afsluitend organiseren we een studiemiddag van ongeveer vier uur waarin we onze bevindingen presenteren en komen tot concrete actiepunten.

De vijf confrontatiecontainers komen bij u op het schoolplein te staan, of op een terrein dichtbij de school. De expeditie bestaat uit twee containers met de afmeting 2,9×2,4×2,5m, en drie containers met de afmeting 6,0×2,4×2,8 m. Hiervan staat er één verticaal. De containers worden vervoerd en geplaatst door een professioneel transportbedrijf.


Een bezoek aan de confrontatiecontainers duurt ongeveer een blokuur. Per dag kunnen we gemiddeld drie klassen van maximaal 30 leerlingen ontvangen. Docenten krijgen een aparte rondleiding. Critical Mass biedt professionele trainers die de leerlingen begeleiden. In verband met het transport van de containers vragen we scholen om minimaal 200 leerlingen aan de expeditie te laten deelnemen. We kunnen echter ook meer leerlingen ontvangen en langere tijd op het schoolplein staan, graag zelfs. Het aanvullend lesmateriaal sluit aan op het bestaande curriculum en kan door docenten zelf gebruikt worden.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor bij jou op school? Neem dan contact met ons op.


KOSTEN


hashtag-tekst


De kosten worden bepaald door het aantal leerlingen en docenten dat deelneemt aan Expeditie VRIEND&VIJAND. Met behulp van steun van diverse fondsen houden we de kosten zo laag mogelijk.

Neem voor een prijsindicatie contact met ons op. Wij maken graag een offerte op maat.


UITDEKLAS.NL


logo uitdeklas

Critical Mass heeft in 2015 Uitdeklas.nl geïnitieerd. Uitdeklas.nl is een webportal voor docenten uit het voortgezet onderwijs en ROC waarop spellen, films en andere interactieve werkvormen rondom vooroordelen, racisme en discriminatie beschikbaar worden gesteld. Met deze werkvormen wordt een aanzet gegeven om deze onderwerpen in de klas en op school bespreekbaar te maken.


De werkvormen zijn door verschillende organisaties ontwikkeld, zoals Critical Mass, NiNsee, Anne Frank Stichting en Nederland Wordt Beter. De werkvormen kunnen worden doorzocht op thema, niveau, duur, kosten, en of het een werkvorm is voor in de klas of bijvoorbeeld een excursie.


OVER CRITICAL MASS


logo_cm

Critical Mass maakt interactieve tentoonstellingen, films en games die mensen laten nadenken over hoe we met elkaar samenleven en omgaan met conflicten. Critical Mass speelt met moeilijke thema’s die iedereen in de samenleving raken.

In onze projecten vertellen wij mensen niet hoe ze moet denken en wat ze moeten vinden. Wel confronteren we mensen met hun eigen denkbeelden, bieden een ander perspectief, of laten ze onder tijdsdruk keuzes maken. We laten hen voelen hoe het is om buitengesloten te worden of confronteren ze met hun eigen vooroordelen. Dit doen we om het gesprek op gang te brengen.


Expeditie VRIEND&VIJAND is het grootste project van Critical Mass. Met VRIEND&VIJAND doet Critical Mass waar het het beste in is: jongeren en docenten bewust maken van denkbeelden en gedrag en hen aanzetten tot actie. Kijk voor meer projecten van Critical Mass op www.criticalmass.nl.

Expeditie

flyer-bg

Leerlingen

Hé jij, hoe denk je over mij?
Hoe kijk je naar de mensen om je heen?
Ga mee op expeditie door jouw denkbeelden.
En ervaar de gevolgen van jouw denken en doen.
Durf jij de confrontatie aan?

Wil jij de vijf confrontatiecontainers van Expeditie VRIEND&VIJAND binnenkort op jouw school zien? Met onderstaand formulier kun je je docent op de hoogte stellen van Expeditie VRIEND&VIJAND.

leerlingen-foto

mail-leraar

Referenties

Leerlingen, docenten en schoolleiding vertellen ons over hun ervaring met Expeditie VRIEND&VIJAND.

“Voor het bezoek van de containers ging het redelijk goed in de klas, maar vanaf het bezoek heel goed. Er worden bijvoorbeeld duidelijke afspraken gemaakt over samenwerken, over het niet nakomen van afspraken, en over elkaar feedback geven. De sfeer in de klas is goed. Het bezoek, de gesprekken die daar hebben plaatsgehad, hebben volgens mij zeker een positief effect gehad op het groepsgebeuren. Wat mij betreft wordt het een vast programmaonderdeel voor eerstejaars.”
(Docent ROC Nijmegen, februari 2016)

“Mede naar aanleiding van de schoolscan hebben we beleidswijzigingen op de rol gezet. De scan bevestigde een paar gedachten die we al hadden”
(Conrector VO school, 2015)

“Fijn dat zo’n lastig groot onderwerp concreet en klein kan zijn.”
(Mr Frencken College, januari 2016)

“De studiemiddag gaf nieuwe inzichten over hoe leerlingen zich voelen en nieuwe ideeën over hoe ik zaken bespreekbaar kan maken in de klas.”
(Docenten team Globe College, februari 2016)


jij-raakt-mij-aan

WAT VERTELLEN LEERLINGEN?

“Buitengesloten worden is zo heftig. Het doet gewoon pijn. Ik ga mensen er altijd bij betrekken vanaf nu.”

“Ook als je erbij staat, dan maak je de pester sterker. Dus dat ga ik niet meer doen.”

“Dit is echt een hele toffe manier om deze onderwerpen te bespreken. Ik denk ook dat ze beter blijven hangen.”

Contact

Grebbeberglaan 15
Postbus 2036
3500 GA Utrecht

Telefoon: 030-2714956
E-mail: nina[at]criticalmass.nl

logo_cm


logo_uitdeklas

Wil je met jouw school deelnemen aan Expeditie VRIEND&VIJAND, langs komen op een van onze open dagen of meer informatie ontvangen? Wij horen het graag! Neem contact met ons op via 030-2714956 of vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

* Verplicht in te vullen

scroll_button_top